توصیه های سازمان های لرزه نگاری در هنگام وقوع زلزله:

توصیه های سازمان های لرزه نگاری در هنگام وقوع زلزله: 🏠اگر در داخل ساختمان هستید: ▪️از پنجره‌ها، کمدهای بزرگ، شومینه و هم چنین اشیای سنگین که ممکن است بر روی شما سقوط کنند، دوری کنید ▪️زیر میز ناهارخوری یا میز تحریر پناه بگیرید و چنان چه در اثر زلزله حرکت کردند، پایه‌های آنها را با دستانتان محکم بگیرید ▪️اگر در مجتمع مسکونی زندگی می‌کنید در هنگام لرزش به سمت بیرون توضیحات بیشتر