پیروزی حقوقی ایران در مقابل آمریکا در لاهه با اعلام حکم نهایی دیوان بین المللی دادگستری/ درخواست دیوان از آمریکا برای لغو تحریم های ایران

رأی دیوان لاهه به نفع ایران/ آمریکا ملزم به توقف تحریم های غذایی، دارویی و هوانوردی ایران شد/ منع اعمال تحریم‌ های جدید دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی درخواست قرار موقت ایران، آمریکا را به رفع تحریم‌های اقلام انسان‌دوستانه، دارویی، کشاورزی و هوانوردی ملزم کرد و از طرفین خواست از اقدامی که مناقشه را تشدید کند، خودداری کنند. اقلام غذایی و به گزارش گروه مانیتورینگ توضیحات بیشتر