ملاک های انتخاب اعضا شورای شهر

ملاک های انتخاب اعضا شورای شهر

مقام قانونگذار اهداف شکل گیری شوراهای اسلامی را تحقق مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی شهر دانسته است و از جمله ظایف آنرا ۱- انتخاب شهردار ۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه…۳-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها ….۴- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات وابسته …۵-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد …۶-نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر ….۷- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.۸-تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.۹-تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری ۱۰-… قرارداده است.

این مهمترین نهاد منتخب محلی که برای تحقق بخشیدن به مشارکت مستیقم مردم در اداره امور محلی شکل گرفته است برای انجام بایسته این اهداف و وظایف سنگین، متعدد و متنوع نیازمند افراد شایسته می باشد. اعضایی که علاوه ویژگی های خاص مد نظر قانونگذار، برای عملیاتی کردن وظایف این نهاد محلی باید دارای ویژگی های ممتاز دیگری باشند .

در این باب ملاک ها و ویژگی های متعددی در جوامعه مختلف مورد قبول قرار گرفته است که می توان به دانش، تخصص، مسئولیت پذیری، تعهد، نگرش، مهارت، شجاعت، آگاهی از وضعیت شهر، ساکن بودن، قانون گرایی و بسیاری دیگری را برای داوطلبان عضویت شورای شهر  اشاره نمود که در اینجا برخی از این ویژگی ها را مورداشاره و  بحث و چالش قرار می دهیم.

  • دانش؛ به معنایی برخورداری از آگاهی و اطلاعات در ارتباط با وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور مرتبط با شورای شهر

این ویژگی مبین این امر مهم می باشد که در این نهاد منتخب برخلاف تصور سنتی، اعضا آن می بایست حتماً از دانش و حتی تخصص های متعدد همسو با وظایف متعدد شورا برخوردار باشند تا بتواند این وظایف خطیر و گسترده شورا را در حد مطلوب و قابل قبول عملیاتی نمایند.

  • مهارت؛ به معنایی توانایی بکار گیری این دانش و یا تخصص در برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور مرتبط می باشد.

این ویژگی مبین این پیام است که اعضاء شورای می باید از مهارت لازم در بکارگیری دانش، آگاهی و یا تخصص خود در عملیاتی نمودن وظایف متعدد شورا برخوردار باشند که عدم برخوردای از این ویژگی صدمات جبران ناپذیری را در انجام وظایف برای اعضاء و شورا بدنبال دارد. این مهارت بزرگترین چالشی می باشد که بسیاری از شوراهای فعلی به ان گریبان گیر می باشند.

مسئولیت پذیری؛ مسئولیت پذیری در دنیای امروز یکی از شناخته شده ترین و متداولترین مفاهیم و اصولی است که افراد و سازمان ها متناسب با وظایف، اختیارات و گستره فعالیت شان ،خود را ملزم به ایفای آن می دانند.مسئولیت پذیری در اینجا یعنی پاسخگو بودن به این معنا که اعضاء می بایست هر آنچه را که در انجام مطلوب وظایف لازم است می بایست انجام داده و در ارتباط با تصمیمات و اعمال خود و همچنیین اشتباهاتشان در حوزه وظایف مربوط باید به مردم پاسخگو باشند.

حال اگر شهروندان بجای ایفای نقش شهروندی در قامت شهرنشینی اقدام به مشارکت در انتخاب اعضاء شورای شهر بنمایند و بجای التفات به ملاک های مورد اشاره شعارهای عوام گرایانه و عوام فریبانه داوطلبان؛ بجای منافع جمعی، منافع فردی؛ بجای عقلانیت و دور اندیشی، تعصب و آنی نگری؛ بجای تعامل شورا با دستگاه های دولتی ، تنش را مبنا برای انتخاب داوطلبان مدنظر قرار دهند

 کسانی را راهی این مجلس محلی می کنند که خواسته و ناخواسته حتی اگر به جهت رای آوری مجدد همه که شده همین معیار های مدنظر رای دهنگان را مبنای تصمیم گیری ها و نظارت های خود بر مدیریت شهری قرار خواهند داد و این سرآغاز بسیاری از مشکلات شهری از جمله انتخاب نامطلوب شهردار به عنوان مهمترین رکن اجرای شورای شهر، سوء تصمیم گیری و ناکارآمدی در حوزه برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی شورای شهر و  شهرداری خواهد بود.

در این بین همین رای دهندگان با مشاهده این وضعیت ناخوشایند به دنبال حلقه مفقوده این ناکارامدی و نابسامانی هستند و غالبا بدون تفکر بسیاری از این مصاعب و مشکلات شهری را به عامل های بیرونی مثل سایر دستگا های ادرای نسبت داده غافل از اینکه، اگر بدور از تعصب، تعمل و تعمق بیشتری در این باب بفرمایید، خواهند دید که مهمترین حلقه ی مفقود این وضعیت کسی یا چیزی غیر از خودشان نیست و نخواهد بود.

  سعید الماسی

Print Friendly, PDF & Email
نظرات

There are no comments yet